• Pon-Pia: 08:00 - 17:00
  • Rental Pro, s.r.o., Krajinská 19, 821 06 Bratislava
  • 0910511381

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. POTREBNÉ DOKLADY PRE PRENÁJOM VOZIDLA

2. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba za prenájom prebieha prostredníctvom platobnej/kreditnej karty, avšak v ojedinelých prípadoch je možné po vzájomnej dohode vopred platbu realizovať aj v hotovosti. Klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu, ktorá sa diferencuje v závislosti od druhu vozidla. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi. V prípade platby kreditnou kartou nájomca hradí čiastku za prenájom a vratnú zálohu, ktorú mu zablokujeme na účte (na blokáciu vratnej zálohy nie je možné použiť plat.kartu VISA ELEKTRON a MAESTRO). Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme.

SLUŽBA PRENÁJMU VOZIDLA S VODIČOM

Poskytujeme možnosť prenájmu vozidla s vodičom. O možnostiach a príslušných poplatkoch spojených s uvedenou službou sa informujte v našich pobočkách autopožičovne.

POISTNÉ KRYTIE A OCHRANA PROTI KRÁDEŽI VOZIDLA

Naše vozidlá sú poistené voči škodám s plným krytím a chránené proti krádeži. Avšak pri zneužití prenajatého vozidla k páchaniu trestnej činnosti, alebo použití prenajatého vozidla z nedbanlivosti (po konzumácii drog, alkoholu, alebo iných omamných látok) a následne vzniku škodovej udalosti, zodpovedá zákazník v plnom rozsahu za vzniknuté škody na vozidle a za škody spôsobené tretej strane. Zákazník je povinný vždy a za každých okolností zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu vo vozidle dostupnými zabezpečovacími zariadeniami. Je zakázané uschovávať doklady a kľúče od vozidla počas neprítomnosti nájomcu vo vozidle. Za všetky škody spôsobené porušením uvedeného zodpovedá v plnej miere nájomca vozidla. Plné znenie podmienok prenájmu vozidiel je k dispozícii vo všetkých pobočkách autopožičovne RENTAL PRO, s.r.o. a ako súčasť zmluvy o prenájme vozidla.

Prevádzkový čas autopožičovne je 365 dní v roku, počas pracovných dní od 8.00 – 17.00, v ostatných časoch po individuálnej dohode. Autopožičovňa RENTAL PRO, s.r.o. má už cenách prenájmu zahrnuté kompletné havarijné a zákonné poistenie vozidiel pre štáty EÚ, pneumatiky podľa sezóny, diaľničnú nálepku pre SR. K cenám uvedeným v našom cenníku sa už neúčtujú žiadne ďalšie (skryté) poplatky.

Táto stránka používa "cookies". Niektoré funkcie tejto webstránky nemusia fungovať správne bez súborov cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, ktoré používame, prečítajte si informácie o súboroch cookies na našej stránke.
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!